Tallers de Sexualitat i afectivitat

Segon Cicle d'ESO

Taller B3: Sexualitat sana i plaent 

Taller participatiu, dirigit al grup classe, amb diferents dinàmiques estructurades per tractar de manera progressiva els conceptes proposats, per mitjà de la pregunta, el qüestionament i el debat. Al llarg del taller es combinaran diversos tipus d’activitats per tal de treballar els diferents continguts de manera amena i divertida, per mitjà d’una sèrie de activitats pràctiques i dinàmiques participatives que tenen com a finalitat fomentar la participació dels alumnes, l’aprenentatge i la reflexió.

Descripció del taller

 • Destinataris:  Alumnes de Segon cicle d’ESO
 • Durada: 2 hores
 • Nombre d’alumnes: grup classe
 • Espai necessari per a desenvolupar el taller: una aula.
 • Recursos necessaris: Ordinador, canó de projecció i so
 • Taller a càrrec de l’entitat: Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella 
 • Persona de contacteAlixel Font. Correu-e: tallers@iesp.cat

Objectiu general 

 • Potenciar una visió saludable i positiva de la sexualitat

Objectius de l’activitat

 • Afavorir una major comprensió del concepte sexualitat, ampliant el seu significat i donar a conèixer els diferents termes relacionats amb una sexualitat sana.
 • Reforçar positivament als joves que mostren actituds tolerants cap a la diversitat sexual, afectiva i de gènere.
 • Afavorir la construcció d’una visió sana de les relacions de parella.
 • Fomentar les habilitats de comunicació, establiment de límits i responsabilitat compartida.
 • Identificar les conseqüències que comporten les noves formes de comunicació entre els i les joves a través del mòbil i les xarxes socials.
 • Afavorir la construcció d’una visió sana de les relacions sexuals compartides, trencant mites, tabús i falses creences.
 • Augmentar la percepció de risc sobre les malalties de transmissió sexual i embarassos no desitjats i donar-los eines per protegir-se.
 • Millorar el coneixement dels recursos als quals recórrer en cas de necessitat o per a fer consultes puntuals sobre sexualitat i afectivitat.

Contingut temàtic

 • Autoestima
 • Habilitats de comunicació i responsabilitat compartida
 • Relacions afectivo-sexuals responsables
 • Sexualitat i TRIC
 • Diversitat sexual: sexe, gènere i orientació sexual.
 • Relacions igualitàries
 • La sexualitat apresa en sèries, cançons, publicitat pornografia…
 • Riscos vinculats a les relacions sexuals desprotegides
 • Autoconeixement del cos i zones erògenes.
 • Tolerància i respecte
 • Recursos: on anar i amb qui parlar, si ho necessitem.

Metodologia

S’utilitzaran diferents activitats pràctiques en les quals tot l’alumnat pugui participar i així tinguin un paper actiu en el seu procés d’aprenentatge. 

Aquestes activitats es realitzaran a través de dinàmiques pràctiques com  role-playings, grups de treball, discussió de casos, pluja d’idees, pregunta/resposta i jocs (cadascuna d’aquesta dinàmiques serà adequada a l’edat dels receptors del taller).

Material de suport

Aquest taller disposa d’un Dossier d’orientacions per al professorat responsable de l’activitat. Aquest Dossier es fa arribar al coordinador/a de cada centre educatiu o entitat encarregada de l’activitat, un cop programat el taller.

Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella

Diputació de Barcelona - Sevei de Salut Pública

Open chat
Hola, et podem ajudar?