Tallers de Sexualitat i afectivitat

Pares i mares

Taller B4 Com acompanyar el pas a l’adolescència 

Taller participatiu, dirigit al grup classe, amb diferents dinàmiques estructurades per tractar de manera progressiva els conceptes proposats, per mitjà de la pregunta, el qüestionament i el debat. Al llarg del taller es combinaran diversos tipus d’activitats per tal de treballar els diferents continguts de manera amena i divertida, per mitjà d’una sèrie de activitats pràctiques i dinàmiques participatives que tenen com a finalitat fomentar la participació dels alumnes, l’aprenentatge i la reflexió.

Descripció del taller

 • Destinataris:  Pares i mares d’adolescents
 • Durada: 2 hores
 • Nombre d’alumnes: Pares i mares del centre educatiu
 • Espai necessari per a desenvolupar el taller: una sala o aula.
 • Recursos necessaris: Ordinador, canó de projecció i so
 • Taller a càrrec de l’entitat: Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella 
 • Persona de contacteAlixel Font. Correu-e: tallers@iesp.cat
 
Aquesta activitat es pot dur a terme tant en format presencial com virtual

Objectiu general 

 • Donar elements que ajudin a les famílies d’adolescents a comprendre’ls i acompanyar-los en aquesta etapa.

Objectius de l’activitat

 • Clarificar de què parlem quan parlem d’educació afectiva i sexual.
 • Ajudar a diferenciar entre fer educació afectiva i sexual i/o facilitar informació.
 • Ajudar a entendre el els canvis psicològics i relacionals que es produeixen a l’entrada a l’adolescència.
 • Proposar estratègies per a millorar la comunicació amb els fills.
 • Compartir informació del que preocupa als i les joves sobre les seves relacions afectives, quins son els dubtes més freqüents, i com els pares i les mares els poden ajudar.
 • Facilitar-los recursos als que recórrer en cas de necessitat o dubtes, tant per ells com pels seus fills.

Contingut temàtic

 • Canvis físics i emocionals.
 • Com ajudar els adolescents a afrontar l’angoixa que produeixen els canvis.
 • Estratègies per parlar de sexualitat, consums d’alcohol i tabac, ús de pantalles…
 • Factors protectors i factors de risc
 • Senyals d’alarma
 • Marc general del desenvolupament psico-sexual, infància – adolescència
 • L’adolescència com a recerca d’identitat i d’independència. La pressió de grup.
 • Diversitat sexual, acceptació i respecte.
 • Gestió de les emocions bàsiques
 • Recursos: on anar i amb qui parlar, si ho necessitem.

Metodologia

El taller te un caire participatiu i, per tant, es proposaran diferents activitats pràctiques i treball amb casos i situacions en les quals pares i mares participants puguin contrastar i debatre sobre els direrents continguts del tallers, i treure’n orientacions que els ajudin a tractar d’aquesta temàtica amb els seus fills. 

Si teniu dubtes, contacteu amb nosaltres

Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella

Diputació de Barcelona - Sevei de Salut Pública

Open chat
Hola, et podem ajudar?