Tallers de Sexualitat i afectivitat

Cicle Superior Educació Primària

Taller B1 Parlar de Sexualitat, ara?

Taller participatiu, dirigit al grup classe, amb diferents dinàmiques estructurades per tractar de manera progressiva els conceptes proposats, per mitjà de la pregunta, el qüestionament i el debat. Al llarg del taller es combinaran diversos tipus d’activitats per tal de treballar els diferents continguts de manera amena i divertida, per mitjà d’una sèrie de activitats pràctiques i dinàmiques participatives que tenen com a finalitat fomentar la participació dels alumnes, l’aprenentatge i la reflexió.

Descripció del taller

 • Destinataris:  Alumnes de 5è i 6è d’Educació Primària
 • Durada: 1 hora
 • Nombre d’alumnes: grup classe
 • Espai necessari per a desenvolupar el taller: una aula.
 • Recursos necessaris: Ordinador, canó de projecció i so
 • Taller a càrrec de l’entitat: Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella
 • Persona de contacte: Alixel Font Correu-e: tallers@iesp.cat

Objectiu general 

 • Apropar el concepte de l’afectivitat i la sexualitat en aquesta etapa de la vida

Objectius de l’activitat

 • Conèixer el concepte de pubertat i els canvis físics, psicològics i relacionals propis de l’adolescència, fomentant l’autoconeixement.
 • Afavorir una millor comprensió dels canvis i integrar-los de manera positiva en la seva trajectòria vital.
 • Conèixer i identificar les diferents parts i funcions dels genitals.
 • Informar i trencar mites sobre els processos naturals del cos: menstruació.
 • Donar a conèixer els diferents productes menstruals i com s’utilitzen
 • Prendre consciència de la importància de les emocions i la seva expressió i validació.
 • Treballar el concepte del consentiment, de la comunicació dels límits i el respecte cap als altres.
 • Proporcionar recursos als quals recórrer en cas de dubtes o necessitats relacionades amb els continguts tractats al taller

Contingut temàtic

 • Introducció als conceptes: afectivitat, emocions, comunicació, autoconeixement.
 • Canvis físics i emocionals
 • Naturalització de la menstruació i desmitificació de tabús
 • Productes menstruals
 • La pubertat com a moment de canvi
 • Comunicació i respecte
 • Consentiment
 • Recursos: on anar i on buscar informació.

Metodologia

S’utilitzaran diferents activitats pràctiques en les quals tot l’alumnat pugui participar i així tinguin un paper actiu en el seu procés d’aprenentatge. 

Aquestes activitats es realitzaran a través de dinàmiques pràctiques com  role-playings, grups de treball, discussió de casos, pluja d’idees, pregunta/resposta i jocs (cadascuna d’aquesta dinàmiques serà adequada a l’edat dels receptors del taller).

Material de suport

Aquest taller disposa d’un Dossier d’orientacions per al professorat responsable de l’activitat. Aquest Dossier es fa arribar al coordinador/a de cada centre educatiu o entitat encarregada de l’activitat, un cop programat el taller.

Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella

Diputació de Barcelona - Sevei de Salut Pública

Open chat
Hola, et podem ajudar?