93 215 58 83 tallers@iesp.cat

Adreces d'interès

Projecte Sexualitat sana

Adreces d’interès

Unitats d’Atenció a la Salut sexual 

En aquesta adreça podràs trobar les Unitats d’Atenció a la Salut sexual properes a la teva població de residència.

Moltes de les unitats tenen una Tarda Jove a la que pots acudir directament i t’assesoraran i ajudaran en els següents temes: Control i seguiment de l’embaràs. Educació maternal. Atenció al puerperi. Atenció al postpart. Planificació i Orientació Familiar. Atenció ginecològica. S’hi pot anar individualment, en parella o en grup dins els horaris de cada centre.

Preinfant 

Programa d’assesorament a mares adolescents i les seves famílies. Acompanyament en la pressa de decisions, l’embaràs, la criança i la vinculació amb els seus fills i filles.

Cassal Lambda  

L’objectiu principal del Casal Lambda és la normalització social de l’homosexualitat. Ofereix atenció especialitzada a través de diferents serveis d’assessorament: l’assessoria psicològica, jurídica o el servei d’acolliment.

Chrysallis

Associació per a  famílies de menors transexuals. La finalitat d’aquesta associació és generar espais on les famílies i els nens i nenes transexuals puguin compartir les seves pors, inseguretats, dificultats, etc., i des d’allà, es pugui fer un seguiment i assesorament per a cada cas particular.

Fundació Vicki Bernadet 

Fundació especialitzada en l’atenció integral, prevenció i sensibilització dels abusos sexuals a menors comesos en l’àmbit familiar i a l’entorn de confiança del nen/a. La fundació compta amb una àrea de Comunicació i Sensibilització, i disposa d’un Centre Terapèutic i Jurídic especialitzat.

Fundació Imatge i Autoestima 

Des de Fundació Imatge i Autoestima, l’equip multidisciplinar treball per realitzar prevenció primària i secundaria, i porten a terme diverses activitats amb famílies, centres educatius, centres sanitaris i empreses amb l’objectiu d’aconseguir una societat més saludable i lliure de trastorns de la conducta alimentaria.    

TRACA

Servei d’informació i opinió relacionat amb el consum de drogues i la sexualitat-afectivitat, col·laborador amb la Diputació de Barcelona per la detecció i intervenció del consum de drogues en menors.

A la web es pot trobar informació de les drogues, diverses substàncies i diferents edats;  i informació relacionada amb la sexualitat i l’afectivitat. Es pot accedir a documents, videos, i material de les campanyes i actuacions que realitzen com a servei. A més, es potveure i accedir a les activitat programades del grup .

Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat – CJAS

Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat, a Barcelona. És un servei d’atenció específica als adolescents i joves, de caràcter preventiu-educatiu i assistencial de l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears, obert al públic des de l’any 1992. L’atenció, des d’una visió global i pluridisciplinària de la salut, s’ofereix a nois i noies fins a 30 anys i a les seves famílies.

Jove.cat 

Informació sobre els diferents tipus de violènca entre joves i dones. Es facil·liten recursos per a detectar-la, quan calgui, o per a donar-hi resposta.

Promoció i Desenvolupament Social (PDS)

Promoció i Desenvolupament Social gestiona serveis de prevenció de drogodependències i de reinserció social en diferents territoris, i elabora materials i programes per intervenir en temàtiques com l’abús de drogues, el VIH / Sida, els accidents de trànsit o l’educació en valors.