93 215 58 83 tallers@iesp.cat

2n cicle d'ESO

Projecte Sexualitat sana

Taller B2: Sexualitat i riscos derivats

Taller participatiu, dirigit al grup classe, amb diferents dinàmiques estructurades per tractar de manera progressiva els conceptes proposats, per mitjà de la pregunta, la interrogació i el debat. Al llarg del taller es combinaran diversos tipus d’activitats per tal de treballar els diferents continguts de manera amena i divertida, per mitjà d’una sèrie de activitats pràctiques i dinàmiques participatives que tenen com a finalitat fomentar la participació dels alumnes, l’aprenentatge i la reflexió.

 

Objectius de l’activitat
 •  Potenciar actituds positives i responsables en la sexualitat i les relacions compartides.
 • Proporcionar als joves un espai de diàleg i reflexió sobre el tema.
 • Millorar el coneixement dels recursos als que recórrer en cas de necessitat o per a fer consultes puntuals.
 • Saber identificar elements de risc en relació a la violència en les relacions de parella.
 • Potenciar actituds de respecte i de no discriminació cap.
Contingut temàtic del taller

Mètodes anticonceptius, anticoncepció d’emergència, ús de preservatiu, infeccions de transmissió sexual i el VIH/Sida, embarassos no desitjats i creences i mites sobre sexualitat.

Descripció del taller
 • Destinataris: alumnes de segon cicle d’ESO (14-16 anys)
 • Durada: 2 hores
 • Nombre d’alumnes: grup classe
 • Espai necessari per a desenvolupar el taller: una aula
 • Recursos necessaris: Ordinador, canó de projecció i so
 • Taller a càrrec de l’entitat: Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella
 • Persona de contacte en cas de dubtes o problemes: Anissa Ouali (932 155 883)