93 215 58 83 tallers@iesp.cat

1r cicle d'ESO

Projecte Sexualitat sana

Taller B1: Sexualitat i afectivitat

Taller participatiu, dirigit al grup classe, amb diferents dinàmiques estructurades per tractar de manera progressiva els conceptes proposats, per mitjà de la pregunta, el qüestionament i el debat.Al llarg del taller es combinaran diversos tipus d’activitats per tal de treballar els diferents continguts de manera amena i divertida, per mitjà d’una sèrie de activitats pràctiques i dinàmiques participatives que tenen com a finalitat fomentar la participació dels alumnes, l’aprenentatge i la reflexió.

 

Objectius de l’activitat
 • Orientar a l’adolescent davant dels canvis que experimentarà en el pas de jove a persona adulta.
 • Donar elements a cada jove per tal que aprengui a acceptar-se a si mateix i a les altres persones
 • Detectar el grau de preocupació o de rebuig pel propi cos per, si fos necessari posar en marxa algun tipus d’actuació.
 • Millorar el coneixement dels recursos als que recórrer en cas de necessitat o per a fer consultes puntuals sobre sexualitat i afectivitat.

 

Contingut temàtic del taller

Els canvis puberals, les expressions sexuals, autoconeixement, cura del cos, habilitats de comunicació i de respecte i mites/pors/tabús.

 

Descripció del taller
 • Destinataris: alumnes de primer cicle d’ESO (12-14 anys)
 • Durada: 2 hores
 • Nombre d’alumnes: grup classe
 • Espai necessari per a desenvolupar el taller: una aula.
 • Recursos necessaris: Ordinador, canó de projecció i so
 • Taller a càrrec de l’entitat: Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella
 • Persona de contacte en cas de dubtes o problemes: Anissa Ouali (932 155 883)

 

Material de suport

Aquest taller disposa d’un Dossier d’orientacions per al professorat responsable de l’activitat. Aquest Dossier es fa arribar al coordinador/a de cada centre educatiu o entitat encarregada de l’activitat, un cop programat el taller.