Tallers de Sexualitat i afectivitat

Primer Cicle d'ESO

Taller B2: Descobrim les sexualitats

Taller participatiu, dirigit al grup classe, amb diferents dinàmiques estructurades per tractar de manera progressiva els conceptes proposats, per mitjà de la pregunta, el qüestionament i el debat. Al llarg del taller es combinaran diversos tipus d’activitats per tal de treballar els diferents continguts de manera amena i divertida, per mitjà d’una sèrie de activitats pràctiques i dinàmiques participatives que tenen com a finalitat fomentar la participació dels alumnes, l’aprenentatge i la reflexió. 

Descripció del taller

 • Destinataris:  Alumnes de Primer Cicle d’ESO
 • Durada: 1 hora i mitja
 • Nombre d’alumnes: grup classe
 • Espai necessari per a desenvolupar el taller: una aula.
 • Recursos necessaris: Ordinador, canó de projecció i so
 • Taller a càrrec de l’entitat: Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella
 • Persona de contacte: Alixel Font Correu-e: tallers@iesp.cat

Objectiu general 

 • Ajudar a comprendre el paper de la sexualitat i la importància del respecte a la diversitat

Objectius de l’activitat

 • Ajudar a comprendre el paper que l’afectivitat i la sexualitat tindran a partir d’aquesta etapa de la vida.
 • Conèixer el significat correcte dels diferents conceptes de sexualitat, sexe, gènere i orientació sexual, i com s’interrelacionen entre ells.
 • Afavorir un millor coneixement del propi cos i del plaer.
 • Afavorir la construcció d’una visió sana de les relacions sexuals compartides, trencant mites, tabús i falses creences
 • Fomentar una visió crítica en relació a les fonts d’informació
 • Ajudar a trencar mites i resoldre pors sobre les primeres relacions sexuals.
 • Promoure el pensament crític en relació a la presa de decisions entorn les relacions afectives i sexuals
 • Ajudar a resoldre els dubtes que sorgeixin durant el desenvolupament del taller.

Contingut temàtic

 • Autoconeixement i plaer
 • La primera vegada… de què?
 • Sexe, gènere i orientació sexual, respecte propi i als demés i habilitats de comunicació.
 • La sexualitat apresa en sèries, cançons, publicitat, pornografia…
 • L’afectivitat i la sexualitat, quin paper tindran a partir de la pubertat i l’entrada a l’adolescència?
 • Presa de decisions i consentiment
 • Recursos: on anar i amb qui parlar, si ho necessitem.

Metodologia

S’utilitzaran diferents activitats pràctiques en les quals tot l’alumnat pugui participar i així tinguin un paper actiu en el seu procés d’aprenentatge. 

Aquestes activitats es realitzaran a través de dinàmiques pràctiques com  role-playings, grups de treball, discussió de casos, pluja d’idees, pregunta/resposta i jocs (cadascuna d’aquesta dinàmiques serà adequada a l’edat dels participants en el taller).

Material de suport

Aquest taller disposa d’un Dossier d’orientacions per al professorat responsable de l’activitat. Aquest Dossier es fa arribar al coordinador/a de cada centre educatiu o entitat encarregada de l’activitat, un cop programat el taller.

Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella

Diputació de Barcelona - Sevei de Salut Pública

Open chat
Hola, et podem ajudar?