Tallers de Sexualitat i afectivitat

El projecte

El projecte Sexualitat Sana

Des del Servei de Salut Pública de a Diputació de Barcelona, i dirigit als ajuntaments de menys de 20.000 habitants, s’impulsa el projecte Sexualitat Sana per fomentar la promoció d’una sexualitat saludable, necessària per a la prevenció de conductes de risc en la població adolescent i jove.

Aquests projecte, portat a terme per l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella, consta de diverses accions que es descriuen a continuació:,

Objectius

  • Ajudar a comprendre el paper que la sexualitat tindrà a partir d’aquesta etapa de la vida.
  • Potenciar el paper de l’Afectivitat, l’autoestima i de les emocions en relació a la sexualitat.
  • Afavorir actituds i habilitats per a l’adopció de conductes sexuals més responsables, estils de vida saludable i la cultura de l’autoprotecció en la seva població.
  • Donar elements que ajudin a mares i pares a diferenciar davant de quin tipus de problema o conflicte cal estar alerta i com intervenir en aquests casos.

Línies d’activitat

Per a l’assoliment d’aquests objectius es desenvolupen tres línies d’activitat, consistents en tallers de dues hores de durada, per a cada una de les següents temàtiques:

Metodologia de treball

La metodologia de les activitats es sustenta sobre 4 eixos principals:

  • El diàleg. Els nostres tallers eviten convertir-se en una descàrrega progressiva d’informació, per a constituir-se en un diàleg entre el dinamitzador i els participants, en el que l’eina principal de treball és la pregunta i la relació que s’estableix immediatament amb el grup per tal de construir respostes basades bé en el coneixement, bé en l’experiència, bé en l’opinió. La clau és fomentar la participació constant de l’alumnat al llarg de tota l’activitat.
  • La pregunta. Les activitats consten d’un seguit de preguntes, cada una basada en les possibles respostes a l’anterior, i la finalitat de cada pregunta és la de fer que els alumnes mostrin no només el que saben, sinó també les seves actituds sobre cada element dels que es van proposant.
  • Petites dinàmiques i debats puntuals. Aquestes petites dinàmiques busquen connectar amb les possibles experiències dels alumnes sobre el tema que s’estigui tractant, i valorar com ha estat. Algú coneix algú que li hagi passat…? Com va reaccionar? Com creieu que reaccionaríeu vosaltres si us passes? Els seus pares ho sabien?
  • Activitats que requereixen de material específic. Son activitats que poden durar entre 10 i 15 minuts, i que permeten un abordatge més pràctic dels temes a tractar. Per les característiques temàtiques d’aquest àmbit, el foment d’una sexualitat sana, les activitats consistiran en petits treballs en equip per a proposar alternatives a una situació conflictiva, jocs de rol i dramatitzacions.

 

El model de treball que es desenvoluparà en aquests tallers està basat en el concepte d’ aprenentatge significatiu, proposat per Ausubel, en el que es considera que, per tal que hi hagi aprenentatge, els nous conceptes a incorporar i a integrar s’han de vincular amb els coneixements previs dels alumnes.

Aquest model representa una diferència important respecte d’altres models pedagògics que es basen en l’intercanvi d’informació i en l’aprenentatge memorístic i, actualment, és un dels conceptes clau en que es basen els sistemes educatius moderns, juntament amb els treballs en petit grup i el treball amb casos i situacions quotidianes que els alumnes puguin relacionar amb el seu context de vida i el seu propi món d’experiències.

Tallers realitzats l’any 2022

0
Tallers
0 %
del Programat
0
Assistents
0
Valoració mitjana

Si teniu dubtes, contacteu amb nosaltres

Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella

Diputació de Barcelona - Sevei de Salut Pública

Open chat
Hola, et podem ajudar?